no-img
دانلود تحقیق و مقاله

دانلود تحقیق و مقاله در مورد آسیب شناسی ورزشی - دانلود تحقیق و مقاله


دانلود تحقیق و مقاله
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

ZIP
<span itemprop=دانلود تحقیق و مقاله در مورد آسیب شناسی ورزشی" />
zip
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵

دانلود تحقیق و مقاله در مورد آسیب شناسی ورزشی">دانلود تحقیق و مقاله در مورد آسیب شناسی ورزشی


شامل تحقیق و مقالات زیر:

مقایسۀ تأثیر دو روش تمرینی در محیط آب و خشکی بر بهبود درد، عملکرد، تعادل ایستا و پویای افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا

آیا شرکت در بوکس آماتور باعث اختلالات مزمن توجه می شود؟

مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی (ACL) در پای برتر و غیربرتر حین حرکت برش به تفکیک جنس

اثر مسابقۀ فوتسال بر برخی نشانگرهای بیوشیمیایی آسیب عضلانی (کراتینین و آسپارتات آمینوترانسفراز)

مقایسۀ شدت استئوآرتریت زانو و پیامدهای آن در دوندگان استقامتی پیشکسوت و افراد غیرورزشکار

بچه ها و آسیب های ورزشی

تأثیر ۸ هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی

بررسی تغییرات توزیع نیرو و نوسانات مرکز فشار در زنان با و بدون سندروم درد پاتلوفمورال در وضعیت ایستا

آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک

تأثیر آسیب دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس تهران

بررسی اثربخشی تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

شیوع آسیب های حاد در ورزشکاران دراگون بوت زن حرفه ای ایران

بررسی گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی پس از یک دوره بازتوانی عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی

برنامه گرم کردن ۱۱+ فیفا بروز آسیب های بازیکنان جوان فوتبال ایران را کاهش می دهد

تأثیر شش هفته تمرین قدرتی بر درد گردنی-شانه ای زنان فرش باف

بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی

مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون کمر درد

اثر ماساژ ورزشی نوازشی بر برخی شاخص های ایمنی بسکتبالیست های نخبۀ با ویلچر پس از یک جلسه تمرین شدید

تأثیر کفش ورزشی با زیرۀ نانوسیلیکا بر بارگیری عمودی و بزرگی نیروی های عمودی و قدامی-خلفی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن

مقایسۀ تراکم مواد معدنی استخوانی اندام برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای ایران

بررسی برخی عوامل خطرزای عصبی- عضلانی مرتبط با آسیب ACL در افراد دچار ناهنجاری پرونیشن مچ پا

تأثیر برنامۀ جامع گرم کردن فیفا «+۱۱» بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نوجوان مرد

مقایسۀ فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای سه روش تمرینی رایج تقویت عضله چهار سر رانی با اعمال بارهای متفاوت

ارتباط بین ایمنی و کارآیی اماکن و تأسیسات ورزشی از دیدگاه دانشجویان با میزان شیوع آسیب های ورزشی

ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن های چندمنظوره ورزشی و رابطه آن با وقوع آسیب های ورزشی

تأثیر برنامۀ بازتوانی با شدت فزاینده بر پویایی رشد قدرت اندام تحتانی سالمندان مبتلا به آرتروز، پس از عمل تعویض زانو

چگونه محیط امنی برای ورزش داشته باشیم؟ میزان شیوع آسیب های ورزشی و ایمنی و کارایی مکان ها و تجهیزات ورزشی

بررسی ارتباط مهارت های روانی با آسیب بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید


موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

پشتیبانی